SpainNews

From mai9
Revision as of 12:23, 27 June 2007 by Mai9 (Talk | contribs) (New page: bloc on comento les notícies polítiques que [http://www.bloglines.com/public/mai9 llegeixo] als diaris. Va néixer arran de les imbecilitats que feia Aznar i no voler que se les emporti...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
bloc on comento les notícies polítiques que llegeixo als diaris. Va néixer arran de les imbecilitats que feia Aznar i no voler que se les emporti el temps.