Main Page

From mai9
Revision as of 17:57, 4 November 2012 by Mai9 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Faré servir aquesta wiki com a web on posar informació permanent. Per informació canviant podeu llegir qualsevol dels dos blocs que tinc:

nunca nueve - el bloc personal on hi poso de tot.

SpainNews - bloc on comento notícies polítiques (més informació aquí)

Programari o Software

Altres