Centre d'Estudis Carles Cardó

From mai9
Jump to: navigation, search

Cloenda del curs "Història i Política" (Kant), parla Salvi Turró

Gravacions de veu: primera part segona part (data: 2006-06-08)

Índex dels MP3 (min:seg):

 • 19:30 - pregunta d'en Bernat
 • 25:45 - la moral i el dret no són totalment independents. Segona tesi, la moral i el dret no són el mateix, per tant són totalment diferenciables.
 • 27:50 - La imaginació permet l'analogia.
 • 37:15 - Comença a respondre les preguntes

Qüestions de fonamentacio sobre el tema del discurs teleològic

 • 39:50 - Pregunta 1
 • 53:16 - Pregunta 2 - si jo sóc un ésser moral he de creure en el progés

La resposta de Kant no és que la prova del progrés sigui la Revolució Francesa,[...] sinó l'entusiasme dels espectadors que no estan implicats en la Revolució davant dels fets de la Revolució

juridico-politiques

els fins de la història

 • 1:01:30 - Pregunta 11
 • 1:16:00 - Pregunta 8 i 10
 • 1:24:43 - Pregunta 5
 • 1:28:41 - Pregunta 12
 • 1:30:13 - Pregunta 4
 • 1:32:44 - Pregunta 9


Preguntes plantejades a Salvi Turró

 1. Quin és l’estatut del judici reflexionant com a fonament de la reflexió històrica kantiana?
 2. Si l’entusiasme és l’única prova que hi ha un progrés vers el millor i aquest mateix entusiasme és un sentiment, com és possible saber que aquest no ens enganya? (Si el gènere humà es troba en progrés costant vers el millor)
 3. Com fer compatible el progrés vers l’infinit que ha de recórrer l’ànima humana per esdevenir plenament moral amb el fet que la mort implica la manca de temps? (Si el gènere humà es troba en progrés costant vers el millor)
 4. Què entén Kant per sistema representatiu? Per què la constitució republicana no és democràtica? Per què són incompatibles arquetes dues constitucions? (La Pau Perpètua i Si el gènere humà es troba en progrés costant vers el millor)
 5. Com es conjuga la necessitat de la realització del dret (intrínseca al mecanisme de la natura) i la llibertat de l’home (àmbit de la moral)? La finalitat de la natura és la realització del dret, que podria donar-se en una societat de diables, però el que ens permet concebre el dret és que és aquell estat que possibilita la llibertat dels homes; no podem entreveure que darrera la finalitat de la realització del dret hi ha una finalitat darrera que és possibilitar la llibertat? (La pau Perpètua)
 6. Podem relacionar la clausula salvatoria que Kant fa a l’inici del text amb l’article secret que proposa més tard? La pau perpètua és un text que ha d’escoltar el governador en secret però no fer-li cas en públic per no desautoritzar l’òrgan legislatiu? (La pau Perpètua)
 7. Essent una educació il·lustrada condició de possibilitat per l'autocrítica del projecte il·lustrat, com garantir l'autonomia de pensament per a aquesta crítica?
 8. Si Kant mateix sosté que és il·legítim limitar el desenvolupament de les generacions futures, com justificar la seva “imposició” d’unes condicions de possibilitat per a l’autonomia?
 9. Herder presenta la seva obra al marge de la crítica kantiana. Això és així perquè no se la creu o perquè tot i ser legítima suposa un perill d'homogeneïtzació? (Recensions sobre l’obra de Herder)
 10. Si la història segons Kant fa necessària la suposició d’un fil conductor, entén també que la diversitat humana en l’espai (i no només en el temps) també pressuposa un fil conductor?
 11. En quin sentit es podria pensar el tractament kantià de les insatisfaccions humanes tal i com s’exposa, per exemple a Conjectures sobre el començament de la història humana, en relació a la manera de fer de les ètiques hel·lenístiques? No se sosté la raó terapèutica kantiana en una confiança més o menys cega en la providència o en l’ordenament de la natura creada?
 12. En quin sentit es podria entendre o interpretar des de la posició kantiana el concepte de reconeixement com a motor de la història tal i com el planteja Hegel o Kojéve?