agrupar fitxers per data

La passada legislatura vam aprendre a fer backups posant la data en el nom del fitxer, avui iniciem cicle electoral amb molts projectes nous. Sempre pel Windows del supervivent Bill Gates.

Primer aprendrem a escriure la data actual prement dos cops la tecla inici. Això va bé per quan vols que el nom del fitxer comenci per la data: prems F2 i després inici dos cops i ja està escrit.

El següent codi el guardeu en un fitxer “.ahk” i instaleu el programa AutoHotkey.

; two "home" keypresses to write the date stamp
$Home::
If (A_PriorHotKey = "$Home" AND A_TimeSincePriorHotkey < 400) { Send,%A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD% -{Space} ; Send,%A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD% %A_Hour%-%A_Min%-%A_Sec% -{Space} } Else { Send {Home} } Return

Si fa 4 anys no llegíeu aquest blog es fa saber que el 2008 vaig fer un programa per fer el mateix, però amb el ratolí.

Seguidament aprendrem a moure els fitxers en sub-carpetes agrupant-les per data del fitxer. Aquest el faig servir per agrupar les fotos que he fet després d'un llarg viatge, així no tens 3000 fotos en una carpeta, sinó una carpeta per dia.

Aquest programa es guarda en un fitxer ".bat", el poses a la carpeta amb els fitxers a ordenar, i fas doble-clic.

rem dd-mm-yyyy
rem "!s:~0,2!-!s:~3,2!-!s:~6,4!

rem http://www.dostips.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3662

@echo off
cls
setlocal enabledelayedexpansion
For %%a in (*.jpg) Do (
set "s=%%~ta"
IF not exist "!s:~3,2!-!s:~0,2!" MD "!s:~3,2!-!s:~0,2!"
Move "%%~na.jpg" "!s:~3,2!-!s:~0,2!\%%~na.jpg"
)

pause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *