la ciència dels esquerrans

Jo sóc esquerrà, la qual cosa és un problema sobretot quan vénen a portar-te un paquet i a peu dret l’home s’entesta en que firmis amb la mà dreta. 😡

Però un moment, pareu les màquines! els americans han fet un estudi:

The Science of Handedness – Slashdot

Us resumeixo el resum de l’enllaç: A la pregunta de perquè hi ha tants pocs esquerrans, responen que això és perquè vivim en una societat cooperativa -sobretot els americans, oi- i vivint en cooperació va millor que les portes s’obrin totes amb la mateixa orientació. Si visquéssim en una societat més competitiva -oido Darwin- el percentatge d’esquerrans seria més equilibrat perquè els donaria un avantatge respecte la majoria de dretans.

Així doncs quan sentiu que hem d’augmentar la competitivitat, sapigueu que volen que hi hagi més esquerrans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *