paritat homosexual

Si la paritat és tan important, per què es permeten els casaments homosexuals, eh?

Gais, prou de discriminar les dones! (els heteros no arribem a tot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *