ho té tot molt ben entès

ho té tot molt ben entès.

Això ho acabo d’escriure a l’anterior escrit, però és que hi falta quelcom que jo considero important.

El que és difícil no és saber una cosa, el que és difícil és sortir del forat de les coses que t’han ensenyat i no funcionen. I més difícil encara és adonar-te que no funcionen.

I quan “les coses” no funcionen, el difícil és saber quina cosa no funciona, perquè potser ho arregles per aquí i estava espatllat per allà. I quan no parlem de cotxes, això passa sovint 😉

Com deia un Doctor en Filosofia de Plató 😉 “el problema dels problemes és que no es presenten com a tal”.

I també hi afegiré un altre tema que també considero important. El que és important no és tan saber coses sinó quines coses saps, o més important encara, saber què no saps. I el que no saps, deixar que ho faci un altre.

I això no vol dir: Can’t Someone Else Do It?

Leave a Reply

Your email address will not be published.