informàtica portàtil

The iPhone Is No Desktop – Columns by PC Magazine
The “big” thing nowadays is to use a powerful laptop as your one and only computing machine. So, people sit at their office desks with the laptop in front of them and squint at the relatively small screen and go blind.

Aquesta frase és un bon resum de la informàtica portàtil.

Només un exemple: el meu teclat és més gran i pesa més que el portàtil que tenia abans.

Però conec força gent que fa servir un portàtil com a ordinador de sobretaula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *