strong conviction that something must be done

A strong conviction that something must be done is the parent of many bad measures. ~ Daniel Webster

Aquesta frase pot servir per veure que Bush no havia d’anar a la guerra amb Iraq.

I la frase també transmet aquella diferència entre les coses importants i les coses urgents, i això que sovint passa de no fer les coses importants i fer només les urgents. O fer les importants només quan es tornen urgents.

Llegireu altres frases que em fan somriure aquí. Les frases les vaig escollint d’aquesta font RSS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *