ignorància democràtica

Companys, l’ignorància és la base de la nostra societat. Per això Socrates és tan important. Socrates és la primera persona que no sabem ni què va fer ni tenia cap càrrec important. Ell és el primer que diu “jo no sé res”. I és a partir d’aquí que podem començar a fer alguna cosa, i per això a partir d’ell l’humanitat va començar a fer alguna cosa. Siguem sincers, les piràmides són molt maques, però aquí s’acaba tot.

Un altre punt que vull recordar és amb aquell astrònom que deia que el món no era el centre del món, i que giràvem al voltant del Sol. I tothom que sabia coses i era important se li va tirar a sobre.

I això em serveix per pensar que malgrat les estructures de coneixement i poder, la realitat és que tots som uns ignorants.

Així que demà, a la feina, aneu al vostre cap i expliqueu-li en què no té raó. 🙂

I el segon punt a recordar és Bill Gates venent sistemes operatius al gegant IBM. IBM no sabia que no sabia res i Bill Gates va saber alguna cosa que els altres malgrat saber, i saber que sabien, no van saber veure.

I és per això de l’ignorància que vivim en una democràcia. Perquè en les coses de tots, saber-ne més no vol dir saber gaire res.

Sapiguem que no sabem res, i així enlloc de defensar les nostres posicions, podrem aprendre alguna cosa.

2 thoughts on “ignorància democràtica

  1. La ignorància de Sòcrates és hiperbòlica i absurda. No som ignorants o no som ignorats absoluts, és que l’univers és massa gran per coneixer-lo tot. No neguem el que sabem i continuem aprenent sense adherir-nos a postulats ridículs.

  2. I què dius que saps tu? (així comencen els diàlegs de Socrates)

    Socrates no diu que ell sigui un ignorant absolut.

    Si em permets: Ara estaria bé que veiessis que no saps què diu Socrates i a partir de reconèixer que no saps, pots començar a aprendre.

    L’alternativa és dir que Socrates fa postulats ridículs, que l’univers és massa gran i que no som ignorants absoluts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *