Microsoft, problemes a la vista

Slashdot | ODF Vs. OOXML File Counts On the Web

Slashdot | Olympic Committee Chooses XP Over Vista

Als pròxims Jocs Olímpics no volen fer servir Windows Vista, volen XP, i el nou format de fitxer del Microsoft Office 2007 no el fa servir ningú (i el 34% d’aquests tipus de fitxers penjats a internet és al domini microsoft.com).

A veiam, qui vol accions de l’empresa Microsoft?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *