sorpresa wiki

Fa un temps vaig instalar una wiki al meu espai web. I vaig crear una pàgina per explicar (i recordar) els canvis que havia fet a una distribució del Windows XP que m’havia baixat. La sorpresa és que quan he anat a la pàgina he vist que algú ha ampliat la informació que jo havia posat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *