la dona biònica

Mireu una dona amb un braç biònic que mou amb el pensament. Entre això i una empresa que fa forats negres, em sembla que ja hem arribat al futur. 💡

5 thoughts on “la dona biònica

  1. Asgard, tinc una certa tendència a no expressar prou bé el que vull dir…

    El cas és que jo visc el present i vaig cap al futur, però sempre vivint el present. Al futur no s’hi arriba, només s’hi va. És el present el que es viu,i sí, el més intesament possible 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *