altaveu

A http://www.gizmodo.com estan revistant el més important de CES, una fira de noves tecnologies que fan a Amèrica. El que més m’ha interessat és un altaveu que dona so envolvent a tota l’habitació i amb només un altaveu. Una aplicació sorprenent de la tecnologia és que a un cantó de l’habitació s’escolti un canal de tv i un altre canal a l’altre meitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *