escriure a l’espai

Doncs sembla que la llegenda que diu que no es pot escriure amb un boli normal i corrent a l’espai no és del tot certa 😛

Pedro Duque així ho explica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *